Діагностика найбільш поширених хвороб

Обов’язкові медичні обстеження щодо пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку окремих захворювань:

 • вимірювання артеріального тиску
 • шкала SCORE (оцінка ризику серцево-судинних захворювань)
 • індекс маси тіла (оцінка ризику серцево-судинних захворювань)

Обстеження:

 • глюкоза крові
 • загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула)
 • загальний холестерин
 • загальний аналіз сечі
 • електрокардіограма (ЕКГ) в стані спокою
 • пікфлуометрія (показники дихальної системи)
 • швидкі тести на ВІЛ
 • швидкі тести на вірусний гепатит
 • швидкі тести на вагітність
 • швидкі тести на тропоніни (інфаркт)
 • рентгенографія грудної клітини (направлення)
 • мамографія (направлення)
 • направлення на проходження тесту калу на приховану кров
 • направлення на проходження тесту на ПСА