Комунальне некомерційне підприємство „Хорольський районний центр
первинної медико – санітарної допомоги“ Хорольської районної ради
Полтавської області

Наше підприємство створено 23 березня 2018 року згідно рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Хорольської районної ради Полтавської області № 437-ХХІІІ „про створення комунального некомерційного підприємства „Хорольський районний центр первинної медико – санітарної допомоги“ Хорольської районної ради Полтавської області шляхом реорганізації (перетворення) лікувального закладу „Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Хорольського району.

Даним рішення визначено, що наш заклад – є комунальним неприбутковим підприємством, яке з моменту реєстрації набуло статусу юридичної особи, яка має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку та власні бланки.
Розмір статутного капіталу КНП „Хорольський районний центр ПМСД“ визначено в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень за рахунок грошового внеску засновника.

Статут КНП „Хорольський районний центр ПМСД“ розроблений нашим закладом та затверджений рішенням 25 сесії Хорольської районної ради сьомого скликання від 20 червня 2018 року № 474-ХХV.
20 червня 2018 року рішенням, за № 478-XXV Хорольської районної ради призначено головним лікарем підприємства Соболя Леоніда Миколайовича, шляхом укладення контракту, терміном на 5 років.
Впродовж 2018 року спеціалістами закладу було проведено значну роботу по підготовці пакету документів для отримання ліцензії на медичну практику.

Згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 вересня 2018 року № 1665 „Про ліцензування медичної практики“ затверджено перелік суб’єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі якого заклад отримав ліцензію на провадження діяльності.

В 2019 році рішення обласної акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації від 25 червня 2019 року № 584 видано акредитаційний сертифікат та присвоєно першу категорію.
В середині укладено 2018 року, а на початку 2019 року поновлено договір з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Станом на 01 вересня 2019 року заклад працює з штатною чисельністю 166 одиниць.
В структурі закладу налічується 10 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 32 фельдшерсько – акушерські пункти.
Проте керівництвом закладу систематично проводиться робота із залучання молодих фахівців – лікарів та середнього медичного персоналу, особливо в сільській місцевості.